Zenergy genomför emission för att exekvera på rådande investeringsmöjligheter

Inte på många årtionden har efterfrågan varit större än vad den är idag på smarta och flexibla bostäder, utbildningslokaler och kontor. Sverige ligger efter med bostadsbyggandet och behöver enligt Boverkets rapport mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025. EU har dessutom bestämt att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära nollenergibyggnader. Dessa trender ser Zenergy som de viktigaste i byggbranschen.
Zenergy är ett svenskt företag grundat 2009, som tillverkar produkter så som byggbodar, entreprenadbomoduler och lokaler för kunder med speciellt högt ställda krav på kvalitet,