Starwood avser inte acceptera det nuvarande Vonovia-erbjudandet för sina A- och B-aktier

· Starwood bekräftar att redovisning av likvid i Erbjudandet påbörjades den 11 juni 2018.
· Som ett resultat av Erbjudandet kontrollerar Starwood 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.
· Starwood meddelar att de inte har för avsikt att acceptera det nuvarande Vonovia-erbjudandet för sina A och B aktier.

Den 1 april 2018 lämnade Starwood Global Opportunity Fund XI, som förvaltas av Starwood Capital Group ("Starwood"), genom det helägda dotterbolaget HomeStar InvestCo AB (“HomeStar InvestCo”), ett kontanterbjudande