Sonetels CFO ökar sitt ägande

Peter Montgomery, som är CFO i Sonetel, har utökat sitt aktieinnehav i Sonetel med 4 722 aktier.
Efter transaktionerna så innehar Peter Montgomery - genom indirekt ägande - totalt 175 938 aktier vilka inköpts till ett snittpris om 20,04 SEK.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande