Smurfit Kappa visar vägen på hållbarhetsområdet med ny milstolpe inom vattenförvaltning

Smurfit Kappa Sverige AB

Företaget hade satt ett ambitiöst mål om att förbättra sin vattenkvalitet genom att minska den kemiska syreförbrukningen med en tredjedel per ton producerat papper i slutet av 2020 jämfört med 2005. Den kraftigt förbättrade vattenkvaliteten är ett viktigt steg för att värna livsförhållandena för vattenlevande organismer och den är resultatet av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.

Smurfit Kappa har investerat över 60 miljoner euro i hållbar vattenreningsteknik och infört anaeroba vattenreningsprocesser som inte kräver tillsättning av syre och som därför använder mindre energi, följt av aerob behandling för att säkerställa låga COD-resultat. Behandlingen omvandlar vattenföroreningar till biogas som sedan återanvänds som bränsle i företagets värmekraftverk.

Denna milstolpe är den senaste i en rad bedrifter på hållbarhetsområdet och följer efter att Smurfit Kappa spårbarhetscertifierats för hela sin leveranskedja för råmaterial tidigare i år.

I en kommentar till det senaste i raden av mål som företaget uppnått sa Steven Stoffer, utvecklingschef på Smurfit Kappa: — Vi är mycket stolta över att ha nått vårt vattenmål i år, tre år tidigare än det ursprungliga målet, 2020. Detta har möjliggjorts tack vare de omfattande kunskaper och erfarenheter vi har skaffat oss inom vattenrening de senaste årtiondena och vårt fokus på att skapa slutna system där detta är möjligt. Vår ambition är att allt vatten som vi använder ska kunna återföras till naturen lika rent som tidigare.

Med vårt åtagande för skogscertifierade och Chain of Custody-certifierade produkter bidrar Smurfit Kappa även aktivt till förvaltningen och skyddandet av skogarnas naturliga vattencykel. Vi är stolta över att kunna skydda och stötta naturens mycket viktiga vattenrening genom att uppfylla kraven för certifierad hållbart skogsbruk enligt standarderna FSC®, PEFC® and SFI®.

Vatten är ett av fem viktiga hållbarhetsområden för Smurfit Kappa tillsammans med skogen, klimatförändringar, avfall och människor. Mer information om dessa fem viktiga områden ges här.

Smurfit Kappa är en av världens ledande tillverkare av pappersbaserade förpackningar. Företaget har runt 45 000 anställda vid cirka 370 produktionsanläggningar i 34 länder, och 2016 var omsättningen 8,2 miljarder euro. Vi finns i 21 länder i Europa och i 13 länder i Nord-, Latin- och Sydamerika.

Med stöd av vår storlek, och ett globalt nätverk av kunskap, erfarenheter och expertis, arbetar vi proaktivt för att skapa möjligheter för våra kunder. Vi delar med oss av vår produktkunskap, marknadsförståelse och insikter i förpackningstrender för att säkerställa våra kunders framgång på sina marknader. Vår unika portfölj av förpackningslösningar uppdateras ständigt med våra marknadsledande innovationer. Det hela förstärks genom vår integration och dess fördelar såsom optimal materialsammansättning, bra logistik, preciserad service och att våra förpackningsfabriker köper in de flesta av sina råvaror från våra egna pappersbruk. Våra produkter är 100 % förnybara och producerade på ett hållbart sätt vilket förbättrar våra kunders miljöavtryck.

Vi har samlat några exempel på nytänkande, framsynthet och samarbete. Se hur våra förpackningslösningar kan förändra din verksamhet. Läs mer på www.openthefuture.se

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk