Skanska sluter avtal med Västfastigheter om Högsbo specialistsjukhus i Göteborg

Skanska har slutit samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om uppförande av Högsbo specialistsjukhus. Samarbetet innebär i en första fas att arbeta fram systemhandlingar med option på efterföljande fas för projektering och genomförande.
Västra Götalandsregionen vill utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet. Ett led i den utvecklingen är en utbyggnad av den öppna specialistvården med två nya specialistsjukhus där Högsbo är det första.

– Vi är glada över att Västfastigheter gett oss förtroende att samverka i det här projektet. Tillsammans ska vi utveckla