MPI och Oncology Venture slås ihop – här är svaren på när, hur och var

Hørsholm, Danmark, 13 juni 2018 – Oncology Venture AB (OV:ST) (“OV” eller “Bolaget”) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI.ST) (”MPI”) informerar idag om detaljerna gällande sammanslagningen av MPI och Oncology Venture.
Baserat på den gemensamma sammanslagningsplan som antagits av styrelserna i MPI och Oncology Venture den 9 mars 2018, hölls bolagsstämmor den 30 maj 2018 i MPI och OV där det enhälligt beslutades av de närvarande aktieägarna i båda bolagen att godkänna sammanslagningsplanen.
I enlighet med svensk lag kommer en obligatorisk tvåmånaders betänketid för fordringsägare att