Landshypotek Bank inleder samarbete med försäkringsförmedlaren Säkra

Landshypotek Bank inleder nu ett samarbete som ger bankens kunder tillgång till livförsäkringar genom försäkringsförmedlaren Säkra.
Landshypotek Bank har finansierat landsbygdsföretag i över 180 år men är sedan hösten 2017 även ny som bolånebank för landets husägare. Nu inleder banken ett samarbete med Säkra för att genom försäkringsförmedlaren kunna erbjuda livskydd till sina kunder.

– En livförsäkring ger en bra grundtrygghet för efterlevande att exempelvis kunna bo kvar i huset vid ett dödsfall. Hos Säkra kan våra kunder både få hjälp med frågor och att teckna livförsäkringsavtal. Vi