Landshypotek Bank delårsresultat kvartal 1 2018: Fortsatt tillväxt och intresse för bankens bolån

Landshypotek Bank fortsätter att visa ett starkt resultat och är en bank i tillväxt både på marknaden för utlåning och för sparande. Landshypotek Bank har introducerat sig på bolånemarknaden och är nu på väg mot två miljarder kronor i utlåning.  Även utlåningen till jord och skog ökar.
[image]

– Vi har inlett året starkt, med fortsatt tillväxt både av kunder och volym för sparande och utlåning. Vi arbetar aktivt för att nå fler kunder. Vid sidan av bolåneintroduktionen har vi under vintern satt särskilt fokus på att presentera oss som en bank även för skogsägare, säger Per Lindblad, vd på