Kommuniké från årsstämma i Balco Group AB

Aktieägarna i Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) samlades idag torsdagen den 17 maj 2018 i Växjö för årsstämma.
Balcos årsstämma fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för Balcos styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Lennart Kalén, Ingalill Berglund, Percy Calissendorff, Tomas Johansson och Åsa Söderström Winberg, (ii) nyval av