Kommuniké från årsstämma i Amasten

Vid årsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Amasten Fastighets AB ska bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis, Magnus Bakke, Jenny Wärmé samt Peter Wågström.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgåmed totalt 1 475 000 kronor, varav 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt 80 000 kronor att fördela mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Stämman beslutade också att arvode