Justerat förslag från Mackmyras Nomineringskommitté inför årsstämman 2018

Mackmyras nomineringskommitté justerar idag sitt förslag till val av styrelse på kommande årsstämma den 2 juni 2018. Bakgrunden är att Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval. Därför föreslås istället nyval av Peter Kollberg som ordinarie ledamot. I övrigt är nomineringskommitténs förslag oförändrat.
Peter, som är civilekonom med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, är bosatt i Göteborg. Han är en