Hur hanterar vi ett nytt klimat på gården? Öppen gårdsdag på skånska Körslätts gård i Kvidinge

Ekologiska Lantbrukarna

Välkommen till Körslätts Gård i Klippans kommun i Skåne! Här jobbar ekobonden Magnus Bengtsson inom projektet SOLMACC (http://solmacc.eu/sv/) med olika sätt att möta klimatförändringarna i jordbruket. Med tanke på årets torka är temat mera aktuellt än någonsin. Gården har varit ekologisk och KRAV-certifierad sedan år 2000.

Till gården hör 130 ha jordbruksmark och 90 ha skog. För att försörja åkrarna med kväve optimerar Magnus Bengtsson växtföljden med fånggrödor och baljväxter, bland annat odlas lupiner till humankonsumtion.

Under dagen visas de klimat- och miljöåtgärder som det jobbas med på gården. Fyra huvudstopp är planerade:

Station 1: Nära gårdscentrum besöker vi fält med solrosor, majs och alsikeklöver till frö.

Station 2: Lupinfält och odlingskorridorer som gynnar den biologiska mångfalden.

Station 3: Försök med odling av lupin och åkerböna till humankonsumtion i projektet Megalegumes (https://www.sp.se/sv/units/risebiovet/fb/forskning/euprojekt/megalegumes...) Forskare från RISE deltar.

Station 4: Besök i fält med plöjningsfri odling, i år med grödan vårvete.

Avslutning med kaffe och diskussion där vi kommer att lägga stor vikt vid kväveförsörjningen på en ekologisk växtodlingsgård samt arbetet med klimatåtgärder i projektet SOLMACC.

Kontaktpersoner: Niels Andresen, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, niels.andresen@ekolantbruk.se eller mobil 0703-809896 alternativt Magnus Bengtsson, mobil 070-7299528.

Arbetet med klimatåtgärder på ekogårdar (SOLMACC) finansieras av EU via Life+.

Hitta till Körslätts gård: Kör du på riksväg 21 från Helsingborg i riktning mot Kristianstad så svänger du höger och följer skyltar mot Stenestad genom att svänga höger två gånger, därefter ser du en skylt mot Körslätts Gård. GPS-koordinater (WGS84): 56.10073, 13.07921.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk