Fingerprint Cards AB (publ): Valberedningen reviderar förslag avseende revisor inför årsstämman 2018

Fingerprint Cards AB informerar att valberedningen reviderar sitt förslag avseende val av revisor inför årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget Moore Stephens KLN AB väljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Moore Stephens KLN AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor.

Vidare har valberedningen justerat den terminologi som används för att beskriva valberedningens ledamöter.

Reviderad dokumentation finns tillgänglig på
https://corporate.fingerprints.com/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2018/
.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:


+46(0)10-172 00 10


investrel@fingerprints.com
 
Press:


+46(0)10-172 00 20


press@fingerprints.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om Fingerprints


Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel - med andra ord; with a human touch. Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Fingerprint Cards AB via GlobeNewswire

HUG#2195444