DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 1 331,1 mkr, vilket var 2 % högre än föregående år (1 300,4 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 143,0 (124,9) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 105,3 (86,5) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 1,60 (1,31) kr.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,4 (15,5) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 3 967,0 mkr, vilket var 8 % högre än föregående år (3 688,5 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 296,6 (233,2) mkr.
· Periodens resultat uppgick