Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2017, samt uppdaterade finansiella mål

Bakgrund
Under perioden 2013-2015 växte Consilium med mer än 20 procent i genomsnitt. Under 2016 kunde Consilium konstatera en svagare efterfrågan inom flera marknadssegment med en svagare ökningstakt som följd. Consilium fortsatte dock sina investeringar för att skapa förutsättningar för en fortsatt uthållig lönsam tillväxt. Under 2017 kunde Consilium konstatera fortsatt kraftiga variationer i efterfrågan inom olika marknadssegment och valde att återigen genomföra ett kostnadsstrukturprogram för att effektivisera verksamheten och skapa långsiktig uthållig lönsamhet. Consilium beslutade