Consilium AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Consilium AB (publ) fattat beslut om notering av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor emitterats (”Hybridobligationen”), på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel av Hybridobligationen och första dag för handel var idag onsdag den 6 december 2017. Hybridobligationen har handelsbeteckning CONS 201.

Med anledning av detta har Consilium AB (publ) upprättat ett prospekt, som