BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 1 630,3 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (1 548,6 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 172,5 (167,0) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 146,8 (127,8)) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 2,20 (1,90) kr.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 134,5 (280,9) mkr

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 5 597,3 mkr, vilket var 7 % högre än föregående år (5 237,1 mkr).
· Rörelseresultat uppgick till 469,1 (400,2) mkr.
· Periodens resultat uppgick