Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i LightLab Sweden AB (”LightLab” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 23 maj 2018. Sammanläggning av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.
Sammanläggning av aktier

Årsstämman i LightLab beslutade den 8 maj 2018 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen är under