Årsstämma 2017 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

· Utdelning till aktieägarna med 1,35 kr per aktie med den 12 maj 2017 som avstämningsdag.
 

· Omval av Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, Elisabeth Dahlin och M. Johan Widerberg som styrelseledamöter.
 

· Omval av Olof Persson som styrelseordförande.
 

· Bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget,