Årsrapport 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2017

· Consilium tar ett stort strukturgrepp och fokuserar verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (redovisas nedan som ”kvarvarande verksamhet”) och avyttrar övriga självständiga rörelsegrenar (redovisas nedan som ”verksamheter under avveckling”).
· Consilium har under andra halvåret 2017 genomfört ett stort strukturprogram som minskar årskostnaderna med 40 MSEK (10 MSEK av tidigare redovisade kostnadsreduktion om 50 MSEK är hänförlig till verksamheter under avveckling).
· Orderingången, för kvarvarande verksamheter, är fortsatt stark och ökade under