Anticimex besiktningstekniker blir tredjepartscertifierade av Kiwa

Anticimex har valt att tredjepartscertifiera samtliga av bolagets besiktningstekniker genom certifieringsbolaget Kiwa. Certifieringen är en så kallad personcertifiering som följer kvalitetsstandarderna ISO/IEC 17024.
Genom den oberoende certifieringen ska Anticimex förtydliga sitt tjänsteerbjudande inom ramen för överlåtelsebesiktningar för så väl samarbetande mäklarbolag som köpare och säljare av bostäder.

 - När våra kunder beställer en överlåtelsebesiktning ska de känna sig trygga med att vi levererar en genomgående hög kvalité. Den oberoende certifieringen förtydligar vad kunden kan