Anna Lundin ny distriktschef för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank växer och utvecklas med nya tjänster och en förstärkt organisation. Anna Lundin har nu tillträtt som ny distriktschef för att leda den fortsatta utvecklingen för kontoren i Örebro, Karlstad och Gävle. Anna har sedan i somras varit tillförordnad på denna tjänst.
Landshypotek Bank är en av Sveriges tionde största banker och finansierar företagande på landsbygden och boende på gårdar.

– Det känns verkligen roligt att få förtroendet att fortsätta som distriktschef. Jord- och skogsbruket är betydelsefullt och har en stark närvaro i distriktet. För oss är det viktigt att