#18-47 Upphävt handelsstopp och avlistning av aktierna i Computer Innovation i Växjö AB från Nordic MTF

Computer Innovation i Växjö AB (”Bolaget”) har idag den 17 maj 2018 offentliggjort ett beslut där Bolaget ansöker om avlistning från Nordic MTF. NGM-börsen har behandlat denna ansökan och beslutat att sista dag för handeln med Bolagets aktier på Nordic MTF ska vara den 21 juni 2018.
Bolagets aktier placerades under observation den 24 augusti 2017. Detta mot bakgrund av att Bolaget efter börsens stängning den 23 augusti 2017 offentliggjorde ett pressmeddelande innehållande Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt en kommuniké från fortsatt årsstämma. Årsredovisningens