Trä- och Möbelföretagen

Verksamhetsbeskrivning: 

Trä och Möbelföretagen är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemsföretagens tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 720 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Företagen inom trä- och möbelindustrin är spridda över hela Sverige och är ofta viktiga arbetsgivare på sina respektive orter.

Verksamhetsområde: Bland TMF: s medlemsföretag finns företag som tillverkar fönster, dörrar, möbler, golv, trappor, trähus, byggnadssnickerier, inredningssnickerier.

Tel: 

08-762 72 50

Fax: 

08-762 72 24

Besöksadress: 

Storgatan 19

Postadress

Trä- och Möbelföretagen
Box 555 25
SE-102 04
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Vd
Leif G Gustafsson

Tel: 

+46-8-762 72 58

Fax: 

08-762 72 24

E-post: 

Kommunikationschef
Susanne Rudenstam

Tel: 

08-762 72 73

Mobil: 

070-214 37 72

Fax: 

08-762 72 24

E-post: 

Vice vd, förhandlingschef
David Johnsson

Tel: 

+46-8-762 72 67

Mobil: 

+46-70-597 72 67

Fax: 

08-762 72 24

E-post: 

Chef branschutveckling
Cecilia Ask Engström

Tel: 

+46-8-762 7206

Mobil: 

+46-70-381 72 06

E-post: 

Relaterade Pressreleaser