SWEGUARD - Bevakningsbranschen

Verksamhetsbeskrivning: 

Sweguard är riksorganisation för svenska bevakningsföretag vårt uppdrag är att:

•Säkerställa kvaliteten i företagens bevakningstjänster.
•Skapa förtroende för bevakningsföretag och väktare i samhället.
•Utveckla och stödja goda principer och rationella metoder.
•Verka för hög yrkeskompetens samt god arbetsmiljö.
•Skapa och bibehålla en hög professionalitet
•Driva branschfrågor gentemot myndigheter och beslutsfattare och verka som remissorgan
•Besvara branschfrågor i media

För branschen är ett gott etiskt uppträdande grundläggande. SWEGUARD ingår i säkerhetsbranschens etiska råd och verkar där för att medlemsföretagens verksamhet sker enligt god säkerhetssed.

Tel: 

08-744 48 00

Besöksadress: 

Box 1233 164 28 KISTA

Postadress

SWEGUARD - Bevakningsbranschen
164 28
KISTA

Email: 

Visitkort: