Sveriges Bergmaterialindustri

Verksamhetsbeskrivning: 

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är bergmaterialindustrins branschorganisation. Dess uppgift är att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen inför bl a statsmakterna samt att utveckla branschen genom att stödja forskning och utbildning samt genom kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Tel: 

08-762 62 25

Besöksadress: 

Storgatan 19

Postadress

Sveriges Bergmaterialindustri
Box 55684
SE-102 15
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

VD
Björn Strokirk

Tel: 

08-762 62 26

E-post: