Svenska Kraftnät

Verksamhetsbeskrivning: 

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och naturgas. Svenska Kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken. Vi har ca 350 anställda, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. År 2009 var omsättningen cirka 6 900 miljoner kronor. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och fem intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.

Tel: 

08-475 80 00 (växel)

Fax: 

08-475 89 50

Besöksadress: 

Sturegatan 1

Postadress

Svenska Kraftnät
Box 1200
SE-172 24
SUNDBYBERG

Email: 

Visitkort: 

Enhetschef press och kommunikation
Maria Jäderberg

Tel: 

08-475 81 23

Fax: 

08-475 89 50
Presstelefon

Tel: 

08-475 80 10

Relaterade Pressreleaser