Statens institutionsstyrelse (SiS)

Verksamhetsbeskrivning: 

Statens institutionsstyrelse, SIS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och av vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. Varje år tar SiS emot cirka 1000 personer med missbruksproblem och 1000 ungdomar. De flesta av dem har varit föremål för samhällsingripanden flera gånger utan att deras situation har förbättrats. Vården sker i allmänhet utan den enskildes samtycke och med stöd av LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). SiS ansvarar också för ungdomspåföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. SiS skola intar en central roll i ungdomsvården. Många ungdomar behöver reparera en trasig skolgång. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området.

Tel: 

08-453 40 00

Fax: 

08-453 40 50

Besöksadress: 

Drottninggatan 29

Postadress

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Box 163 63
SE-103 26
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Presschef
Cecilia Sandahl

Tel: 

08-453 40 56

Mobil: 

070-687 32 42

E-post: 

Informationsansvarig
Ola Karlsson Rühmkorff

Tel: 

08-453 40 05

Mobil: 

070-608 40 05

E-post: