SMHI

Verksamhetsbeskrivning: 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet med omfattande service- och affärsverksamhet med tjänster som rör väder, vatten, miljö och klimat. Vid SMHI finns gedigen kompetens och forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi samt inom klimat och klimatanpassning. Våra samarbetspartners och kunder finns både i Sverige och runt om i världen.  Vi producerar planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Våra produkter och tjänster nyttjas av myndigheter och svenskt och internationellt näringsliv. Våra kunder finns till exempel i energi- och byggnadsbranschen, inom luft-, sjö- och landtransporter, miljöområdet samt inom handel, lantbruk och media. Följ nyheter från SMHI med hjälp av RSS-flöden: smhi.se/rss

Tel: 

011-495 80 00

Fax: 

011-495 80 01

Postadress

SMHI
Folkborgsvägen 17
SE-601 76
NORRKÖPING

Email: 

Visitkort: 

Kommunikationschef
Eva-Lena Jonsson

Tel: 

011-495 83 14, 0708-158314

Fax: 

011-495 83 99

E-post: 

Kundtjänst

Tel: 

011-495 82 00

E-post: 

Relaterade Pressreleaser