SLA

Verksamhetsbeskrivning: 

SLA företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen såsom arbetsgivare. SLA är ett av förbunden inom Svenskt Näringsliv.

Tel: 

08-762 72 40

Postadress

Visitkort: 

VD
Katarina Novák

Tel: 

08-762 72 72

Mobil: 

070-246 09 89

Fax: 

08-762 72 24

E-post: 

Informations-/Kommunikationsansvarig
Emma Terander

Tel: 

08-762 72 57

Mobil: 

070-317 72 57

Fax: 

08-762 72 24

E-post: 

Relaterade Pressreleaser