Setra Group AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad.

Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och tre förädlingsenheter. Via dotterbolaget Plusshus ägs även två husfabriker. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högkvalitativ svensk furu och gran.

Setra har cirka 900 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Tel: 

08-705 03 00

Besöksadress: 

Gårdsvägen 18

Postadress

Setra Group AB
Box 3027
169 03
SOLNA

Email: 

Visitkort: 

Presskontakt
Fredrik Englund

Tel: 

08-705 0344

Mobil: 

070-625 1744

E-post: 

VD och koncernchef
Hannele Arvonen

Tel: 

08-705 03 10

Mobil: 

0706-18 19 17

E-post: 

Relaterade Pressreleaser