PP Pension Försäkringsförening

Verksamhetsbeskrivning: 

PP Pension grundades 1882 och är mediebranschens egen försäkringsförening. Huvudmän är Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen. PP Pension erbjuder tjänstepensionslösningar i form av kollektivavtalad ITP (avdelning 1 och 2) och individuell tjänstepension, samt privat pensionssparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring, det senare via det helägda dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB. PP Pension erbjuder också kapitalförsäkringar och gruppförsäkringar. Som ömsesidig försäkringsförening har PP Pension ett enda mål – att ge medlemmarna en bra och trygg pension. Det är ett mål vi arbetar mot varje dag genom att erbjuda en god långsiktig avkastning, personlig rådgivning, bra service och produkter som gör det enkelt att välja rätt.

Tel: 

08-729 90 50

Fax: 

08-728 00 09

Besöksadress: 

Norrtullsgatan 5

Postadress

PP Pension Försäkringsförening
Box 6419
SE-113 82
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

VD
Kjell Norling

Tel: 

08-729 90 90

Mobil: 

076 - 831 69 00

E-post: 

Marknadschef
Patrik Schön

Tel: 

08-729 90 94

Mobil: 

070-689 46 14

E-post: