ORAB Gruppen AB

Verksamhetsbeskrivning: 

ORAB-gruppen utför rörinstallationer och maskinmontage för industrin, kommunala bolag, landsting och förvaltningar. Dessutom tillverkas det inom gruppen en rad olika rör-, plåt- och balkkonstruktioner i egna verkstäder för alla typer av industrier.

ORAB-gruppen disponerar maskiner och hjälpmedel för att utrusta en arbetsstyrka om cirka 300 man.

Samtliga större arbetsplatser är IT-anpassade och anslutna till gruppens centrala system.

Inom gruppen finns en stor samlad erfarenhet av projektledning av installationer och montage i samtliga entreprenadformer.

Tel: 

026-140920

Fax: 

026-125740

Besöksadress: 

Holmparken 1

Postadress

ORAB Gruppen AB
Holmparken 1
80310
Gävle

Email: 

Visitkort: