OK-Q8 AB

Verksamhetsbeskrivning: 

OK-Q8 AB bildades den 1 januari 1999 och är Sveriges största bensinbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare som äger hälften vardera av aktierna. Den ena är OK ekonomisk förening, den största av Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av 1,6 miljoner medlemmar. Den andra är Kuwait Petroleum International, ett statligt kuwaitiskt oljebolag. Förutom OK ekonomisk förening finns det ytterligare sex OK-föreningar i Sverige. Dessa är inte delägare i OK-Q8 AB, men samarbetar under samma varumärke, och för dig som kund är våra produkter och erbjudanden desamma över hela landet. För att få återbäring på nästan allt du köper, och därmed bland annat få lägsta möjliga kostnad för drivmedel, måste du vara medlem i en OK-förening. Återbäring utgår på nästan allt du köper på OKQ8-stationerna, och hur stor återbäringen blir avgörs av respektive förenings stämma varje vår.

Tel: 

08-506 80 000

Besöksadress: 

Sveavägen 155

Postadress

OK-Q8 AB
Box 23 900
SE-104 35
STOCKHOLM

Visitkort: 

Arbetande styrelseordförande
Göran Lindblå

Tel: 

08-506 804 01

Mobil: 

070-598 44 22

Fax: 

08-30 73 60

E-post: 

Relaterade Pressreleaser