Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Verksamhetsbeskrivning: 

MSB är en ny myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Vi arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer – från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.
 

Tel: 

0771-240 240

Fax: 

010-240 56 00

Besöksadress: 

N:a Klaragatan 18

Postadress

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
SE-651 81
KARLSTAD

Email: 

Visitkort: 

Karin Wiklund

Tel: 

010-240 51 80

Mobil: 

070-321 88 72

Fax: 

010-240 56 00

E-post: 

Pressjour

Mobil: 

070-321 88 74

Relaterade Pressreleaser