Miljöförvaltningen

Verksamhetsbeskrivning: 

Miljöförvaltningen svarar för tillsynen av den yttre och inre miljön i Stockholm - tillsyn över miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning, kontroll av bostadshygien och livsmedelshantering, djurskyddsfrågor, luftföroreningskontroll, bullerkontroll m m. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är det politiska organet för miljöfrågorna i Stockholm. Postadressen är densamma som Miljöförvaltningens.

Tel: 

08-508 28 800

Fax: 

08-508 28 808

Besöksadress: 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Postadress

Miljöförvaltningen
Box 8136
SE-104 20
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Presskontakt

Tel: 

08-508 28 104

Relaterade Pressreleaser