Landshypotek Bank

Verksamhetsbeskrivning: 

Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet. Med start redan 1836 har Landshypotek finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Sedan några år tillbaka erbjuds även sparande med konkurrenskraftiga villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. I vår öppnar banken också upp för att erbjuda bolån till villa. Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är Sveriges nionde största bank. Banken ägs av lånekunderna inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens överskott går tillbaka till lånekunderna inom jord och skog.
 
Landshypotek Bank har specialkompetens för att kommentera jord- och skogsbrukets finansiering, sparandemarknaden och bankverksamhet som bygger på att vara en annorlunda nischbank, värderingsstyrd, medlemsägd och med starkt medarbetarengagemang.

Tel: 

08-459 04 00

Fax: 

08-459 04 21

Besöksadress: 

Regeringsgatan 48, Stockholm

Postadress

Landshypotek Bank
Box 14092
SE-104 41
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Chef för Marknad & Kommunikation
Tomas Uddin

Tel: 

08-459 04 08

Mobil: 

070-299 24 08

Fax: 

08-459 04 21

E-post: 

Tf Vd
Catharina Åbjörnsson Lindgren

Tel: 

08-459 04 00

E-post: 

Relaterade Pressreleaser