Läkemedelsverket

Verksamhetsbeskrivning: 

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Vår uppgift är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Tel: 

018-174600

Fax: 

018-54 85 66

Besöksadress: 

Dag Hammarskiölds väg 42

Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
75103
Uppsala

Email: 

Visitkort: 

Relaterade Pressreleaser