Krisberedskapsmyndigheten

Verksamhetsbeskrivning: 

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Det handlar om att minska sårbarheten och göra samhället bättre på att hantera allvarliga kriser.

Tel: 

08-593 710 00

Fax: 

08-593 710 01

Besöksadress: 

Kungsgatan 53

Postadress

Krisberedskapsmyndigheten
Box 599
SE-101 31
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Pressansvarig
Erik Löfgren

Tel: 

08-593 714 42 (kl 08.00-16.25)

E-post: 

Informationschef
Christina Andersson

Tel: 

08-593 711 58

E-post: 

Generaldirektör
Helena Lindberg

Tel: 

08-593 710 00
Överdirektör
Nils Svartz

Tel: 

08-593 710 12