Krauthammer

Verksamhetsbeskrivning: 

Krauthammer är ett företag inriktat på coaching och konsultativ träning som hjälper kunder över hela världen med att framgångsrikt förena permanent utveckling av människor med hållbara verksamhetsresultat. Det erbjuder metoder för implementering av övergripande förändringar och utvecklingsprogram för humankapital på individ-, grupp- och koncernnivå som optimerar den personliga effektiviteten hos ledare och chefer, säljare och förhandlare, konsulter och administrativ personal. Krauthammer grundades 1971 och har för närvarande 300 konsulter och anställda. Företaget tillhandahåller sina tjänster i 50 länder, på 15 olika språk. Som garanti för internationell enhetlighet och fortlöpande yrkesutveckling genomgår företagets konsulter fyra utbildningssessioner per år, i sammanlagt 2 till 3 veckor.

Tel: 

08-545 038 40

Fax: 

08-545 038 50

Besöksadress: 

Birger Jarlsgatan 22, 3 tr

Postadress

Krauthammer
Box 7185
SE-103 88
STOCKHOLM

Visitkort: 

Corporate Communications
Karoliina Rasi-Hedberg

Tel: 

08 545 03 840

Mobil: 

+32 476 349 263

E-post: