Invest Sweden

Verksamhetsbeskrivning: 

Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter bidra till att utländska företag investerar i Sverige eller samarbetar med svenska företag. Målet med är att bidra till svensk konkurrenskraft och tillväxt. Investeringarna kan exempelvis ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina, Brsilien och Indien. Därutöver samarbetar Invest Sweden nationellt med kommuner och regioner i Sverige samt internationellt med ambassader och konsulat.

Tel: 

08-402 78 00

Fax: 

08-402 78 78

Besöksadress: 

Klarabergsviadukten 70, B6

Postadress

Invest Sweden
Box 90
SE-101 21
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Kommunikationschef
Loth Hammar

Tel: 

08-402 78 16

Mobil: 

070-731 93 30

Fax: 

08-402 78 78

E-post: 

Relaterade Pressreleaser