Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet

Verksamhetsbeskrivning: 

IMM bedriver forskning och utbildning samt utför hälsoriskbedömningar och utredningar inom det miljömedicinska området. Verksamheten omfattar flera av miljömedicinens olika discipliner (toxikologi, epidemiologi, fysiologi, hygien).
IMMs övergripande mål är att på vetenskaplig grund medverka till att befolkningen skyddas från skadliga fysikalisk/kemiska miljöfaktorer och främja en god hälsa för befolkningen genom gynnsamma miljöbetingelser.

Tel: 

08-524 800 00

Fax: 

08-31 11 01

Besöksadress: 

Nobels väg 13, Karolinska Institutet, Solna

Postadress

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet
Box 210
SE-171 77
STOCKHOLM

Visitkort: 

Informationsansvarig
Anna Persson

Tel: 

08-524 875 05

Mobil: 

070-658 75 05

E-post: