Innovasjon Norge

Verksamhetsbeskrivning: 

Innovasjon Norge är en sammanslagning av organisationerna Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) samt Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). Verksamheten på Sverigekontoret är i huvudsak koncentrerat till turism.

Tel: 

08-791 83 00

Fax: 

08-24 98 00

Besöksadress: 

Sveavägen 64

Postadress

Innovasjon Norge
Box 3363
SE-103 67
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Pressansvarig
Caroline Lundkvist

Tel: 

08-791 83 02

Mobil: 

0704-71 64 07

E-post: