Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Verksamhetsbeskrivning: 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med över 30 000 medlemmar och över 200 föreningar runt om i hela landet. HRFs vision är full delaktighet och jämlikhet för landets 1,4 miljoner hörselskadade, det vill säga personer med olika grader av hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, Menières sjukdom samt vuxendöva. Vi ger också stöd till föräldrar och andra anhöriga. HRF driver den kostnadsfria informationstjänsten Hörsellinjen, tel 0771-888 000, www.horsellinjen.se, som besvarar allmänhetens frågor om hörsel. Telefonen är öppen vardagar kl. 9-15 (vanlig samtalstaxa).

Tel: 

457 55 00, texttel: 08-457 55 01

Fax: 

08-457 55 03

Besöksadress: 

Gävlegatan 16, plan 6

Postadress

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Box 6605
SE-113 84
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Informationschef
Ingvild Falkenhaug

Tel: 

08-457 55 68

Mobil: 

070-536 22 43

E-post: 

Relaterade Pressreleaser