Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Verksamhetsbeskrivning: 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmarna. En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.
Förbundet drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå. Högsta beslutande organ är förbundskongressen som sammanträder vart tredje år. En central organisation med förbundsstyrelse och anställd personal har bland annat till uppgift att genomföra de beslut som kongressen fattat. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Tel: 

08-556 062 00

Fax: 

08-668 23 85

Besöksadress: 

Hornsgatan 172

Postadress

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Box 9090
SE-102 72
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Kommunikations- och informationsansvarig
Lars Edborg

Tel: 

08-55 606 201

E-post: