Göteborgs Hamn

Verksamhetsbeskrivning: 

Göteborg Hamn är Nordens största hamn och betjänar import- och exportföretag i hela Skandinavien och Östersjöregionen.70 procent av Nordens industri och befolkning ligger inom 50 mil från Göteborg och en stor del av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs Hamn. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa.   I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, ro-ro, containrar och passagerare. Hamnen har cirka 11 000 fartygsanlöp om året. Göteborgs Hamn stärker närlingslivets konkurrenskraft genom att vara ett starkt godsnav med ett brett linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader. De många direktlinjerna innebär kostnadseffektiva, säkra och snabba transporter.

Tel: 

031-368 75 00

Fax: 

031-368 75 01

Postadress

Göteborgs Hamn
SE-403 38
GÖTEBORG

Email: 

Visitkort: 

Pressansvarig
Mette Ramquist

Tel: 

031 - 368 77 15

E-post: 

Relaterade Pressreleaser