Försvarshögskolan

Verksamhetsbeskrivning: 

Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som ska hjälpa samhället att hantera och skydda sig mot kriser och krig. Hos oss möts militära och civila studerande och forskare med vitt skilda bakgrunder.
Försvarshögskolan ansvarar för militär utbildning på alla nivåer. Hit hör Officersprogrammet, en akademisk utbildning på grundnivå som ger 180 högskolepoäng och en officersexamen. Hos oss kan du också läsa som vanlig högskolestudent, där vi ger utbildningar i statsvetenskap, militärteknik, militärhistoria, ledningsvetenskap och ledarskap.

Tel: 

08-553 425 00

Fax: 

08-553 425 98

Besöksadress: 

Drottning Kristinasväg 37

Postadress

Försvarshögskolan
Box 27805
SE-115 93
STOCKHOLM

Visitkort: 

Informationschef
Anneli Lindstedt

Tel: 

08-553 425 30

Mobil: 

070-251 97 20

Fax: 

08-553 425 80

E-post: 

Relaterade Pressreleaser