FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Verksamhetsbeskrivning: 

FOI är en uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. Organisationen har cirka 1250 anställda varav ungefär 900 är forskare. Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter.

Tel: 

08-555 030 00

Fax: 

08-555 030 75

Postadress

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
SE-164 90
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Pressansvarig
Maria Hugosson Bygge

Mobil: 

073 444 7755 / 073 371 3838

E-post: 

Relaterade Pressreleaser