EKN, Exportkreditnämnden

Verksamhetsbeskrivning: 

EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder.
EKN:s garantier ger företag och banker säkrare affärer och skydd mot olika risker under hela affärsprocessen.
Långa kredittider, riskfyllda marknader, enstaka affärer, små affärer – när det inte finns riskskydd att köpa på marknaden finns EKN:s garantier.
För svenska exportföretag innebär det fler affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft.
Vi gör exportvärlden större, med garanterad betalning för företagaren och minimerad risk för banken.
EKN är en statlig myndighet som finansieras med försäkringstagarnas premier. Uppdraget från regeringen är att främja svensk export och näringslivets internationalisering.
EKN:s garantier är ett komplement till den privata marknaden för kreditförsäkring och finansiering. Vår styrka är att kunna garantera affärer där andra inte tar risker eller där den privata marknaden säger nej då affärerna är för små eller för få. Vi har varje år garantier utfärdade för affärer i cirka 130 länder.

Tel: 

08-788 00 00

Fax: 

08-411 81 49

Besöksadress: 

Kungsgatan 36

Postadress

EKN, Exportkreditnämnden
Box 3064
SE-103 61
STOCKHOLM

Email: 

Visitkort: 

Generaldirektör
Karin Apelman

Tel: 

08-788 00 83

E-post: 

Informationschef
Beatrice Arnesson

Tel: 

08-788 00 36

Mobil: 

070-52 52 350
Chef för affärsområdet för stora företag
Helen Seemann

Tel: 

08-788 01 05

E-post: 

Chef för affärsområdet för små och medelstora företag
Gert Eriksson

Tel: 

08-788 00 55

E-post: