de Facto Purum AB

Verksamhetsbeskrivning: 

Aqua purum necesse est! Rent vatten är nödvändigt! Människan kan syntetisera mycket, men vi har det vatten vi har. Det kan vi inte tillverka.

de Facto Purum AB är ett miljöteknikföretag som har metoder att rena processvatten från industrin och "vässa" biogassubstrat. Energiutvinningen ur substraten ökar med upp till 50 % utan egentliga investeringar i befintliga anläggningar. Metoderna är ekologiskt korrekta utgående från det naturliga kretsloppet och är koldioxidneutrala. De utrensade föroreningarna är koncentrerade till ett minimum och kan dessutom upparbetas för återanvändning.

Besöksadress: 

Box 167

Postadress

de Facto Purum AB
81122
SANDVIKEN

Email: 

Visitkort: